Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także dbając o ochronę Państwa prywatności i stałe podnoszenie standardów zabezpieczania danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez BPA Format. Uprzejmie informujemy, że BPA Format, przetwarza podane przez Państwa dane (adres email, nr telefonu) w celu nawiązania współpracy przy tworzeniu projektu. Administratorem Państwa danych osobowych (adresu e-mail, nr telefonu) jest BPA Format z siedzibą w Gostyniu przy ul. Nad Kania 20, kod 63-800. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych (e-mail, nr telefonu) regulują wdrożone procedury bezpieczeństwa ZGODNE Z RODO. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich edycji, zmian lub usunięcia w dowolnym momencie poprzez poinformowanie Administratora mailowo lub telefonicznie. Do momentu braku zlecenia projektowego Administrator przetwarza jedynie Państwa adres e-mail i nr telefonu. Dopiero po podjęciu przez Państwa decyzji o współpracy i zleceniu prac projektowych na zasadzie dobrowolności,  Administrator na dalszym etapie będzie przetwarzał dane osobowe w postaci (adres e-mail, dane firmy, dane kontaktowe, imię i nazwisko, adres) w celu realizacji zlecenia.
Buy now